Velkommen til klub oasen!

Nyheder

Afslutning på Klub Dovreåsvej 

Den 1. september 2018 sluttede projektperioden for KLUB DOVREÅSVEJ

Det har været 3 fantastiske og spændende år, hvor 34 anbragte og tidligere anbragte børn og unge har været en del af KLUB DOVREÅSVEJ.

Vi har haft nogle gode klub aftner, hvor der er blevet lavet forskellige aktiviteter. Der er blevet talt og grinet sammen.

Der er blevet knyttet bånd og dannet små venskaber på kryds og tværs.

Det har været lidt vemodigt at slutte KLUB DOVREÅSVEJ af, men Familieplejen Bornholm har fundet midler til at videreføre klubben, nu som KLUB OASEN!

 

Opstart af Klub Oasen 

KLUB OASEN er en forlængelse af KLUB DOVREÅSVEJ.

De tre grupper mødes forsat en gang om måneden. Her laver vi små aktiviteter, snakker og hygger os sammen.

KLUB OASEN har mødtes to gange og der er stor tilslutning. Ved sidste klubaften var der 13 børn og unge som deltog.

Projektet løber indtil d. 28. februar 2019.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00