Familiepleje Netværket
For alle plejefamilier på Bornholm.

Nyheder

Familiepleje Netværket

Plejefamilielivet stiller store krav til jer som professionelle plejefamilier, men også som privatpersoner. Uanset om I har mange, eller kun få, års erfaring som plejefamilie, kan I komme i situationer som udfordrer jer på alle måder.

Et netværk med andre plejefamilier giver mulighed for praksis vidensdeling, som kan være en stor gevinst for jeres egen praksis som plejefamilie.

Et netværk giver mulighed og rum for fælles kollegial refleksion og for at styrke egne kompetencer og perspektiver på egen praksis.

Familieplejen Bornholm har fået finansiering til at gennemføre en tre årig periode med tilbud til alle øens plejefamilier om deltagelse i en netværksgruppe.  

Midlerne til Familiepleje Netværket er søgt og bevilget via Socialstyrelsen, som er afsat som led i satspuljeaftalen for 2018, om mere kvalitet i plejefamilier og en bedre opvækst for det anbragte barn.

Familiepleje Netværket skal bidrage med ny praksisviden på familieplejeområdet, samt være et rum for fælles faglig refleksion, vidensdeling og sparing med andre plejeforældre. I netværket er der økonomisk mulighed for ekstern undervisning.

Derudover er Familiepleje Netværket tænkt som et netværk for plejebørnene og plejeforældrenes biologiske børn. Formålet er her, ved børnegrupper, at skabe netværk og relationer mellem de anbragte børn og biologiske i den udstrækning det kan lade sig gøre. 

Familiepleje Netværket er kort fortalt et fælles projekt til fagligt fællesskab og nye venskaber.

Alle plejefamilier på Bornholm kan deltage uanset godkendelsestype, og det er både for plejefamilier med fuldtidsanbragte børn og for plejefamilier med aflastningsbørn.

Plejefamilier på Bornholm der har plejekontrakt med andre kommuner kan også deltage i Familiepleje Netværket.

 

 

Ønsker I som plejefamilie at blive en del af vores netværk?

For yderligere oplysninger kontakt Leder Linette Westergaard Jørgensen 56930071/40240071 eller lwj@familieplejen-bornholm.dk.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00