Lidt oplysninger
om Familieplejen Bornholm

Sidste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Familieplejen Bornholm

Familieplejen Bornholm er en privat organisation, der har eksisteret siden 1901. Vi har en bestyrelse på 7 medlemmer. Den er sammensat af politikere, plejeforældrerepræsentanter og andre med interesse for socialt arbejde, specielt med interesse for børn og unge og deres opvækstvilkår.

Vi er 8 faste ansatte, bestående af 1 leder, 4 familieplejekonsulenter, 1 projekt- og samværskonsulent, 1 kontormedarbejder, 1 administrativ kontorelev og timelønnede samværskonsulenter.
Familieplejen står til rådighed med forskellige familieplejeløsninger, samværsopgaver m.m. der imødekommer myndighedernes ønske om at skabe trygge og gode opvækst- og livsbetingelser for de børn og unge og deres familier, der har behov for hjælp.

Vores hovedarbejdsområder er følgende 5 områder:

Anbringelse af børn og unge – i fuldtids- og deltidspleje
Anbringelse af børn og unge i fuldtids- og deltidspleje har som hovedformål at bistå kommunerne i at anbringe børn og unge i forskellige former for familiepleje.
Ud over matchning af plejebarn og plejefamilie varetager vi administration, supervision, rådgivning og vejledning og forældrekontakt i alle former for anbringelsessager.

Henvendelser og forespørgsler, anmodning om anbringelser m.v. sker bedst ved henvendelse til leder Linette Westergaard Jørgensen på telefon 5693 0071 / 4024 0071 mail: lwj@familieplejen-bornholm.dk

Overvåget og støttet samvær
Overvåget og støttet samvær har til formål at medvirke til at støtte samværet mellem forældre og børn.

Samvær kan foregå i samværslokale, i forældrenes eget hjem, på døgninstitution, hos plejefamilie eller andet sted.

Henvendelse om varetagelse af samværsopgaver sker bedst ved henvendelse til samværskonsulent Pernille Pedersen 5693 0075 / 5164 5905 mail: pp@familieplejen-bornholm.dk

Konsulentopgaver
Konsulentopgaver, som har direkte relation til anbringelsesområdet, består typisk af udarbejdelse af §50 undersøgelser, iværksættelse af støtte/kontaktpersonordning, konflikthåndtering, supervision og andre målrettede tilbud.

Henvendelser om varetagelse af konsulentopgaver sker bedst ved henvendelser til leder Linette Westergaard Jørgensen på telefon 5693 0071 / 4024 0071 email: lwj@familieplejen-bornholm.dk

Godkendelser, undervisning og efteruddannelse indenfor området med familiepleje o.l. for særligt sårbare børn og unge og deres familier.

Henvendelser om varetagelse af disse opgaver sker bedst ved konsulenter Annette Nielsen 5693 0074 / 5164 5902 mail: an@familieplejen-bornholm.dk eller Ninni Vesth 5693 0079 / 5164 5903 mail: nv@familieplejen-bornholm.dk

§54 støtte til forældre med anbragte børn og unge
En støtteperson fra Familieplejen Bornholm har en relevant socialfaglig uddannelse og har erfaring i arbejdet med anbragte børn og med forældresamarbejde. Støttepersonen kan være samtalepartner for forældrene, lytte og give med– og modspil Arbejde med forældrenes reaktioner på og tanker om det at få et barn anbragt Støtte forældrene i samarbejdet med kommunen Hjælpe forældrene med at læse og forstå det skriftlige materiale omkring anbringelsen Støtte op om samarbejdet med det sted, hvor barnet er anbragt, og styrke forældrenes deltagelse i arbejdet omkring barnet.

Støttepersoner fra Familieplejen Bornholm vil i deres arbejde modtage rådgivning, vejledning og supervision.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00