Plejefamilie…
Hvordan gør vi, og hvad kræver det?

Nyheder

Overvejer I at blive plejefamilie

Overvejelser inden et plejeforhold etableres:
Hvilke overvejelser har I gjort jer? Har I tænkt på:

• At det at have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien?
• Hvordan jeres egne børn vil reagere?
• At familielivet ændres?
• Hvor vanskeligt et barn I kan klare?
• At plejeforholdet indebærer en 24 timers arbejdsdag?
• Om det kan blive nødvendigt at ændre jeres nuværende arbejdssituation?
• De økonomiske forhold?

Slægts- og netværksanbringelser

Det er Bornholms Regionskommune – Center for børn og unge der har bemyndigelsen til at godkende konkrete, slægts og /eller netværksanbringelser. Familieplejen Bornholm undersøger og uddanner disse familier men det er Center for Børn og Familier skal endelig vurderer, om familien er egnet til at modtage et bestemt barn. Slægts- og netværksplejefamilier skal ligesom andre plejefamilier deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.

Hvordan gør I?

Hvis I allerede har en plejetilladelse og ønsker at blive plejefamilie på Bornholm, skal I kontakte Leder Linette Westergaard Jørgensen på telefon 56930071 eller mail lwj@familieplejen-bornholm.dk.

Hvis I er ny plejefamilie uden plejetilladelse, skal I først ansøge via Socialtilsynet Hovedstaden på Frederiksberg.

I er dog altid velkommen til at kontakte Familieplejen Bornholm og hører nærmere omkring arbejdet som plejefamilie inden i tager endelig stilling til ansøgning.

I Familieplejen Bornholm er vi altid interesseret i at komme i kontakt med dygtige og rummelige familier, som er parate til at åbne deres hjem for et eller flere børn.

Vi er også interesseret i familier der ønsker at arbejde med handicappede børn og unge og som har hjem der er velegnet til hjælpemidler – herunder kørestol.

Ønsker I at blive plejefamilie?

Hvad kræver det at blive godkendt?

• Plejeforældrene skal som hovedregel have levet sammen omkring 3 år.
• Aldersforskellen mellem plejebarn og plejeforældre må helst ikke være mere end 40 år.
• Ved fuldtidspleje skal der være et værelse til rådighed.
• Plejeforældrene må ikke lide af alvorlige sygdomme og ikke have misbrugsproblemer.
• Straffeattest og børneattest skal være rene.
• Familien skal have en sund økonomi.
• Familien skal være forberedt på at åbne sit hjem for mange personer.

Det er Socialtilsynet Hovedstaden på Frederiksberg godkender og giver generelle plejetilladelser på Bornholm efter at have undersøgt familien. Under dette forløb skal familien desuden deltage i et kursus i forbindelse med godkendelsen.

Du kan også gå ind på Socialtilsynets hjemmeside og læse mere om emnet. Her finder du også ansøgningsskemaer m.m.

Skemaer og takster

I boksen “Dokumenter og Skemaer” nedenfor finder du skemaet til brug for indberetning af  kilometergodtgørelse og andre udgifter du skal have refunderet. Du bedes udfylde alle skemaets felter, underskrive det og sende det til Familieplejen Bornholm, Dovreåsvej 2, 3700 Rønne

I kan ligeledes finde KL’s vejledende takster for familiepleje og ophold på døgninstitution.

For yderligere oplysninger kontakt Leder Linette Westergaard Jørgensen 56930071/40240071 eller lwj@familieplejen-bornholm.dk.

KL's Taksttabel 2020

Efter-uddannelse for plejefamilier 2019

BRK's Retningslinjer 2020

Indberetnings skema Word

Indberetnings skema PDF

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00