Sikker Trivsel…
Nyt projekt i Svaneke.

Nyheder

Hvad er projekt SIKKER TRIVSEL?

Projekt Sikker Trivsel er et nyt socialfagligt tiltag der skal afprøve nye forskellige pædagogiske metoder og indsatser med det formål at være en meget hurtig og tidlig forebyggende indsats for at undgå begyndende mistrivsel og ensomhed blandt skolebørn.

Sikker Trivsel er et samarbejde mellem Familieplejen Bornholm og Svaneke Friskole finansieret af Trygfonden for en 2-årige periode med et støttebeløb på 325.000 kroner.  

Formål 

Projekt er tænkt som en mulighed for at tænke nye veje at arbejde med trivsel og fællelsskab på blandt skolekammeraterne og være med til at bygge trygge og udviklende læringsmiljøer og i sidste ende styrke sociale kompetencer hos børnene – en forudsætning for børns læring og udvikling og ikke mindst trivsel i skolen.   

Hvordan gør vi?

Tilbuddet kommer til at bestå af en trivselvejleder, som er en socialfaglig person med erfaring indenfor det sociale og skolemæssige område.  Trivselvejlederen vil opholde sig fysisk på skolen seks timer ugentligt. 

Trivselsvejlederesn rolle vil være tidlig koordinering med skolens ledelse, hurtig indsats i situationer hvor klasser, lærer, forældre eller andre spotter begyndende dysfunktionelle fællesskaber og mistrivsel. 

Indsatserne vil blive målrettet mod åben dialog, inddragelse i fællesskabet og med ansvar hos alle. 

Projektets succeskriterier

• alle elever, lærer og forældre oplever hurtig adgang til socialfaglig hjælp

• alle elever, lærer og forældre oplever bedre trivsel og større robusthed hos eleverne. 

• et stærkere socialt fællesskab og relation elever imellem
• færre oplevelser af mistrivsel, mobning, konflikter, klager m.m.  

Kontakt

For yderligere oplysninger omkring projektet kontakt leder af Familieplejen Linette Westergaard Jørgensen 56930071/40240071 eller lwj@familieplejen-bornholm.dk.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00