Familiepleje, samvær,
konfliktmægling og konsulentopgaver

Nyheder

Familieplejeløsninger

Familieplejen Bornholm har mange års erfaring i at opsøge, godkende og uddanne dygtige og gode plejefamilier, og vi ser det som en af vores stærkeste faglige kompetencer. Vi kan varetage og udføre det faglige og personlige match mellem plejefamilierne og det konkrete barn og derefter at kunne kvalitetssikre plejeforholdets videre forløb, herunder relevant supervision og sparring til de involverede.

Familieplejen Bornholm kan varetage anbringelse som aflastningsforløb, der indeholder matchning mellem barn og plejefamilie, administration, varetagelse af anbringelsen i plejefamilien, herunder vejledning/supervision af plejefamilien, samarbejdssamtaler, mødeaktivitet omkring sagen, jævnlige trivselssamtaler med barnet, tæt kontakt og dialog til forvaltning og forældre, samt skriftlige status rapporter.

Familieplejen Bornholm følger tæt op på alle familieplejetilbud og har jævnlig telefonisk kontakt til kommunen om sagen, opfølgningsmøder og skriftlige rapporter mindst to gange årligt.

I alle aftaler indgås skriftlig kontrakt inden opstart.

Konsulentopgaver

• §50 undersøgelser
• §54 støtte til forældre til anbragte børn
• Kontaktpersons ordninger
• Supervision (gruppe/individuel)
• Familierådslagning
• Efterværn
• Støtte til plejebørn
• Samarbejdssamtaler
Samarbejdssamtaler til løsning af konflikter i pleje- og aflastningsfamilier. Det er en stor belastning for børnene, når der er åbne eller underliggende konflikter i et plejeforhold. Det påvirker deres trivsel og kan i værste fald føre til et sammenbrud i anbringelsen.
Familieplejen Bornholm har seks medarbejdere til at varetage særlige samarbejdssamtale-forløb, som har til formål at skabe en forstående og samarbejdende kultur mellem plejefamilie og biologiske forældre.

Vi kan udarbejde samarbejdsaftaler mellem forældre til anbragte børn og plejeforældre og samarbejdssamtaler mellem forældre til anbragte børn og anbringende myndighed.

Samværsopgaver

Familieplejen Bornholm har været med i et metodeudviklingsprojekt omkring styrkelsen af samværet mellem børn og forældre. Erfaringerne med metoden har været rigtig gode og vi tilbyder før- og eftersamtaler i forbindelse med alle samværsopgaver.

Familieplejen Bornholm kan afvikle støttet eller overvåget samvær i et velindrettede samværslokale på Dovreåsvej 2 i Rønne, i plejefamiliens hjem eller i den biologiske families hjem. Samvær kan også gennemføres andre steder som fx fængsler, hospital m.m.

Familieplejen Bornholm påtager sig også samværsopgaver vedrørende sager, hvor retten vedtager samvær under specielle forhold – herunder beskyttet som observeret samvær.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00