Nyheder

Nyt fra Klub veteran kids

 27.november 2018

Vi er i Familieplejen Bornholm stolte af Klub Veteran Kids Bornholm.
Projektet havde ikke kunne lade sig gøre uden det tætte samarbejde med Bornholms Veteranforum, Veterancenteret Ringsted og Bornholms Regionskommunes veterankoordinator, og de mange store donationer vi har modtaget fra:

Augustinus Fonden
Brødrene Larsens Legat
Erindringsmøntsmidler
Gangforeningen Rotna
Jacha Fonden
Lauritzen Fonden
Meny Rønne
Nordea Fonden
Rotary Nexø
Soldaterlegatet
2 mio.kr.puljen (Veterancenteret)
Østifternes Fond

 

1. november 2018

 KLUB VETERAN KIDS har nu to grupper i gang. Grupperne mødes en tirsdag om måneden. Her bliver der talt om hvordan det er at have en far eller mor der er udsendt.

 De børn og unge som er med i KLUB VETERAN KIDS, har alle prøvet at have et familiemedlem udsendt på mission.

 Når grupperne mødes bliver der talt om hvordan det er at være dem. Men mødet bliver også brugt til hyggeligt samvær med lege, øvelser, aktiviteter og spisning.

 Der er altid en god stemning og højt humør i KLUB VETERAN KIDS.

 Der er plads til flere børn og unge.

 

 

Klub veteran kids bornholm er kommet godt fra start!

 Den første gruppe for børn af veteraner er startet op, og den er kommet rigtig godt fra start. Gruppen vil fremover mødes en gang om måneden i Familieplejens samværshus.

 Vi taler om hvordan børnene har det og hvilke tanker der fylder hos dem. Derudover laver vi små sjove aktiviteter og spiser sammen.

 Børnene siger at det er rart at have et sted, hvor de kan tale sammen og være sammen med andre der har det ligesom dem.

 Der er stadig ledige pladser på de to øvrige grupper, som er ved at starte op.

 Yderlige information fås hos projektleder Pernille Pedersen

 

Om klub veteran kids bornholm

 Familieplejen Bornholm har etableret et samarbejde med Danmarks Veteran Forum på Bornholm og Veterancenteret Ringsted, hvor vi har opstartet et tilbud om trivselsgrupper til øens veteranfamilier. Projektet er finansieret af projektmidler.

 Med baggrund i forskning, som tyder på omfattende psykosociale følgevirkninger for pårørende til soldater, der har været udsendt til internationale missioner, ønsker vi at etablere en klub for disse soldaters børn og unge, hvor de kan mødes et par gange om måneden til samtaler og fortællinger med relation til deres situation m.m.

 Vi ønsker med dette projekt at skabe trygge og udviklende rammer til disse familier med et frivilligt tilbud om klubaktiviteter. Formålet er at skabe sunde relationer til og venskaber med andre jævnaldrende i samme situation – fordi et godt netværk er en forudsætning for at udvikle sig og trives i det samfund man lever i og fordi et godt netværk minimerer risikoen for ensomhed, isolering og mistrivsel.

 

 

 

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Pernille Pedersen 51645905/56930071 eller pp@familieplejen-bornholm.dk.

KONTAKT


Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2
DK-3700 Rønne
T: 5693 0070

CVR: 14624317

facebook-ikon-hvid

ÅBNINGSTIDER


Mandag - torsdag:
8.30 - 15.00
Fredag:
8.30 - 13.00